Płytka

Co jest na płytce?

Schemat płytki Rysino z opisem wejść/wyjść.
Rys. 1. Schemat płytki Rysino z opisem wejść/wyjść.

Rysino jest wyposażony w minimalistyczny zestaw podstawowych peryferiów. Są one przedstawione na Rys. 1. Numery odnoszą się do pinów układu FPGA do których są podłączone. Na płytce znajdziemy:

  • 10M04SAE144C8G - Intel Max10 FPGA
  • Generator kwarcowy o częstotliwości 8MHz
  • 4 przełączniki dip-switch
  • 8 diod LED
  • FT230 - konwerter USB/UART
  • Przycisk reset
  • Złącze JTAG
  • Złącza w stylu Arduino: 20 pinów cyfrowych (w tym 6 wejść ADC)

Dokumentacja

Schemat i PCB dostępne na licencji BSD: