Rysy Core

Rysy Core są otwartą implementacją mikrokontrolera opartego o zbiór instrukcji RISC-V RV32I. Kod można znaleźć w gitlab.com/rysy_core/rysy_core.