VHDL na Rysino

Licznik modulo N napisany w języku VHDL.

kod źródłowy

Lista części
  • płytka Rysino
  • USB Blaster
  • kabel miniUSB