VHDL na Rysino

Wyświetlacz siedmiosegmentowy

Zapoznamy się z budową wyświetlacza siedmiosegmentowego. Zdobyta wiedza pozwoli nam zaimplementować jego sterownik. Na końcu połączymy go razem z licznikiem i sprawdzimy działanie w sprzęcie.

kod źródłowy

Lista części
  • płytka Rysino
  • USB Blaster
  • kabel miniUSB
  • wyświetlacz siedmiosegmentowy
  • 7 rezystorów 470R