Eksperymenty z FPGA

FFT, czyli szybka transformata Fouriera jest algorytmem, który pozwala obliczać transformatę Fouriera ze złożonością nlogn. Przygotowane są dwie implementacje: przepływowa oraz iteracyjna. Amplitudy poszczególnych częstotliwości są prezentowane jako jasność diod LED.

kod źródłowy

Lista części
  • płytka Rysino
  • USB Blaster
  • kabel miniUSB
  • mikrofon
  • LM358