Eksperymenty z FPGA

NCO - oscylator sterowany cyfrowo (numerically-controlled oscillator) To generator cygnału cyfrowego. W naszym przypadku będziemy tworzyć sygnały sinusoidalne o zadanym okresie. Użyjemi ich do sterowania membraną piezzo.

kod źródłowy

Lista części
  • płytka Rysino
  • USB Blaster
  • kabel miniUSB
  • membrana piezzo