Podstawy SystemVerilog w oparciu o płytkę Rysino [PL]

Wprowadzenie do języka SystemVerilog. Przykłady można przetestować na płytce Rysino.

1. Bramki logiczne

Pierwszy projekt w języku SystemVerilog: bramki logiczne.

cały odcinek kod źródłowy